SEKOS Morava, s.r.o.


Podnikové vzdělávání zaměstnanců


Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.


Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.


 

SEKOS Morava, s.r.o.

Firma SEKOS Morava byla založena v roce 1990 jako akciová společnost. Rokem 2017 uskutečnila transformaci na s.r.o.


Od založení se firma převážně specializuje na opravy komunikací a chodníků, zimní údržbou komunikací a chodníků, letní údržbou komunikací, chodníků a zpevněných ploch, kontejnerovou přepravou, údržbou zeleně, vyprazdňováním odpadkových košů, dopravním značením  a stavebními pracemi.

K zajištění jednotlivých činností je firma vybavena potřebnou strojní technikou a mechanizací. Jednotlivá vozidla jsou vybavena GPS.

Firma SEKOS Morava,s.r.o. je držitelem certifikátu ISO: 9001, 14001, 18001 

 

 

 

Rychlý kontakt

 

+420 737 283 705

mareksekos@seznam.cz